Σ’ έναν κόσμο που ο καταναλωτής είναι ενημερωμένος και  απαιτητικός και το νομοθετικό πλαίσιο αυστηρό, σε μια παγκοσμιοποιημένη αγορά που δε συγχωρεί λάθη, η πιστοποίηση ποιότητας των τροφίμων από διαπιστευμένα, ανεξάρτητα και εξειδικευμένα εργαστήρια αυξάνει την εμπιστοσύνη προς το προϊόν και συμβάλλει στην εμπορική του επιτυχία.

Ο καταναλωτής απαιτεί, τα προϊόντα που αγοράζει, να είναι ασφαλή, ειλικρινή ως προς τις υποσχέσεις τους και να δικαιολογούν απόλυτα την τιμή τους. Ο καταναλωτής απαιτεί ποιότητα.